ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre Politikamız
Çevreyi korumak, doğal kaynakları verimli kullanmak, kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak hedefiyle çevre politikası kapsamında;
• Üst yönetimimizden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmeyi,
• Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren yapıyı oluşturmayı,
• Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamayı,
• Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata ve diğer şartlara uymayı,
• Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı taahhüt eder.
 
* Kalite, Çevre, İSG ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, firmamızın Giyimkent\Esenler İstanbul Merkez ofisinde yürütülen faaliyetleri kapsamında kurulmuş, uygulanmakta ve sürekli iyileştirilmektedir.