ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre Politikamız
Çevreyi korumak, doğal kaynakları verimli kullanmak, kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak hedefiyle çevre politikası kapsamında;
• Üst yönetimimizden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmeyi,
• Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren yapıyı oluşturmayı,
• Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamayı,
• Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata ve diğer şartlara uymayı,
• Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı taahhüt eder.
 
“Çevre ve İSG Yönetim Sistemi firmamızın Giyimkent\Esenler İstanbul Merkez ofisinde yürütülen faaliyetleri kapsamında kurulmuş, uygulanmakta ve sürekli iyileştirilmektedir.”