İSG POLİTİKASI

İSG Politikası
• Çalışan personellerimizi, alt yüklenicilerimiz, ziyaretçilerimiz ve diğer ilgili tarafların faaliyetinden kaynaklı oluşabilecek tehlike ve risklerden korumak için, emniyetli şartlar sağlamayı; işletme ve çalışma şartlarının konforunu ve devamlılığını sağlamayı,
 
• Bütün faaliyetlerini, sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmek için tüm ilgili iç ve dış hususlarımızın farkındalığını artıracak eğitimler düzenleyerek ve sisteme katılım, teşvik ve danışma kanallarını açık tutmayı,
 
• Yaptığı rutin / rutin olmayan faaliyetlerini planlarken, çalışanları ve ilgili tarafları korumak adına proaktif bir yaklaşım ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini planlamayı ve önlemler almayı,
 
• Yasal gereklilikler ve diğer şartları minimum standartlar olarak kabul ederek, sürekliliğini sağlamak için uyum yükümlülüklerini izlemeyi, ölçmeyi ve geliştirmeyi
 
• İş kazalarının, meslek hastalıklarının, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak, riskleri azaltıcı ve yönetilebilir aksiyonlarla faaliyetlerini yürütmeyi,
 
• Organizasyon yapısındaki tüm çalışanları ile İSG yönetim sisteminin beklenen sonuçlarını destekleyen bir kurum kültürü oluşturmayı, geliştirmeyi ve sürdürülebilir bir sistem ile yönetmeyi taahhüt ederiz.
 
* Kalite, Çevre, İSG ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, firmamızın Giyimkent\Esenler İstanbul Merkez ofisinde yürütülen faaliyetleri kapsamında kurulmuş, uygulanmakta ve sürekli iyileştirilmektedir.