İSG POLİTİKASI

İSG Politikası
• Çalışan personellerimizi, alt yüklenicilerimiz, ziyaretçilerimiz ve diğer ilgili tarafların faaliyetinden kaynaklı oluşabilecek tehlike ve risklerden korumak için, emniyetli şartlar sağlamayı; işletme ve çalışma şartlarının konforunu ve devamlılığını sağlamayı,
 
• Bütün faaliyetlerini, sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmek için tüm ilgili iç ve dış hususlarımızın farkındalığını artıracak eğitimler düzenleyerek ve sisteme katılım, teşvik ve danışma kanallarını açık tutmayı,
 
• Yaptığı rutin / rutin olmayan faaliyetlerini planlarken, çalışanları ve ilgili tarafları korumak adına proaktif bir yaklaşım ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini planlamayı ve önlemler almayı,
 
• Yasal gereklilikler ve diğer şartları minimum standartlar olarak kabul ederek, sürekliliğini sağlamak için uyum yükümlülüklerini izlemeyi, ölçmeyi ve geliştirmeyi
 
• İş kazalarının, meslek hastalıklarının, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak, riskleri azaltıcı ve yönetilebilir aksiyonlarla faaliyetlerini yürütmeyi,
 
• Organizasyon yapısındaki tüm çalışanları ile İSG yönetim sisteminin beklenen sonuçlarını destekleyen bir kurum kültürü oluşturmayı, geliştirmeyi ve sürdürülebilir bir sistem ile yönetmeyi taahhüt ederiz.
 
“Çevre ve İSG Yönetim Sistemi firmamızın Giyimkent\Esenler İstanbul Merkez ofisinde yürütülen faaliyetleri kapsamında kurulmuş, uygulanmakta ve sürekli iyileştirilmektedir.”